Ženske Priče


Jedna legenda govori o tri muškarca, koji su nosili svaki po dve vreće. Ali teret nisu osećali jednako. Vreće su im, jedna spreda a druga straga, visile obešene na drvenoj motki na ramenu.

Read More …